"Zaļais sertifikāts" ir vides kvalitātes zīme tūrisma mītnēm, kurās tiek saudzēta vide un ainava, racionāli izmantoti ūdens un enerģijas resursi, organizēta videi draudzīga atkritumu savākšana un apsaimniekošana, tūristiem piedāvātas videi draudzīgas aktivitātes, veselīga vietējā ražojuma pārtika un pilnvērtīga informācija par vietējiem dabas, kultūras un vēstures objektiem.

Šajā lapā Jūs atradīsiet daudz intersanta un noderīga gan kā uzņēmējs ar skatu nākotnē, gan kā ceļotājs un dabas draugs.

 

 

The "Green Certificate" is an environmental quality eco-label for tourism establishments, who protect nature and landscape, use water and energy resources rationally, practice environment friendly waste collection and management, offer environment friendly tourist activities, healthy, locally produced food and thorough information on local nature attractions, historical and cultural heritage sites.

In this website, you will find a lot of exciting and useful information for future-oriented tourism providers, travellers and nature lovers.

 

 


Projekta līdzfinansētāji: EK LIFE programma, Latvijas Vides aizsardzības fonds, Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
  Project is co-funded by EC LIFE programme, Latvian Environmental Protection Fund, Latvian Country Tourism Association "Lauku ceļotājs"