Page Loading... please wait!


This message not going away?
Ensure Javascript is on and click the box
Home :: Search :: FAQ :: Downloads   

User Menu


 

Preferred language:

EnglishLatviesu

Last Updated : 2012-07-24 17:13:50 (12404 read)
[Printer friendly page | Send to a friend]

Zaļā sertifikāta dokumenti

Zaļā Sertifikāta pieteikuma forma

 

Latvijas tūrisma mītņu nacionālā ekosertifikāta "Zaļā sertifikāta" piešķiršanas kārtība

 

Latvijas nacionālā ekomarķējuma "Zaļais sertifikāts" kritēriji lauku tūrisma mītnēm    pdf   doc

 

Zala sertifikata atbilstibas kriteriju izpildes skaidrojums

Latvijas tūrisma mītņu nacionālā ekosertifikāta "Zaļais sertifikāts" novērtējuma komisijas nolikums

Vides ministra rīkojums par Latvijas tūrisma mītņu nacionālā ekosertifikāta "Zaļais sertifikāts" novērtējuma komisiju

Vides plāns lauku tūrisma mītnēm

Vides indikatori Zala sertifikata naktsmitnes

Vides plana sablons

Ieteikumi, kā skaidrot tūristiem Zaļā sertifikata prasības

Nacionālās tūrisma mītņu ekosertifikācijas komisijas sēdes protokols Nr. 1

Nacionālās tūrisma mītņu ekosertifikācijas komisijas sēdes protokols Nr. 2

Nacionālās tūrisma mītņu ekosertifikācijas komisijas sēdes protokols Nr. 3

Nacionālās tūrisma mītņu ekosertifikācijas komisijas sēdes protokols Nr. 4

Nacionālās tūrisma mītņu ekosertifikācijas komisijas sēdes protokols Nr. 5

Nacionālās tūrisma mītņu ekosertifikācijas komisijas sēdes protokols Nr. 6

Nacionālās tūrisma mītņu ekosertifikācijas komisijas sēdes protokols Nr. 7

Zaļā sertifikāta tūrisma mītņu novērtēšanas anketa viesiem

Lauku tūrisma uzņēmēju vides zināšanu novērtēšanas anketa

Lauku tūrisma uzņēmēju aptaujas rezultāti, SVID analīze (2002)

Lauku tūrisma uzņēmēju aptaujas rezultāti, SVID analīze (2002, 2003)

Pētījuma 'Ilgtspējīga lauku tūrisma attīstības iespējas Latvijā' kopsavilkums

Zaļā sertifikāta projekta Publiskā atskaite

Lauku tūrisma saimniecību ieguldījums vietējā ražojuma produktu noieta veicināšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā Latvijā

Iespējamais dabas resursu ietaupījums lauku tūrisma saimniecībās Latvijā

Lauku tūristu aptaujas rezultāti

 

[Printer friendly page]

Who's on-line

There are 4 unlogged users and 0 registered users online.


Login