Page Loading... please wait!


This message not going away?
Ensure Javascript is on and click the box
Home :: Search :: FAQ :: Downloads   

User Menu


 

Preferred language:

EnglishLatviesu

Projekta aktivit?tes
Šā gada septembrī noslēdzās projekts „Zaļā sertifikāta kritēriju izstrāde, ieviešana un kontrole tūrisma mītnēm lauku teritorijās un mazpilsētās”, ko veica Latvijas Lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs” sadarbībā ar Vides ministriju, saņemot EK LIFE programmas un Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu.

Šī projekta ietvaros ir izstrādāta metodoloģija, kā izveidot un ieviest nacionāla mēroga vides kvalitātes zīmi nelielām naktsmītnēm un panākt, ka šī sertifikācijas sistēma ir dzīvotspējīga. Tāpat projekta ietvaros ir izveidots arī komplekss uzņēmēju vides apmācības modeli un parādīts, kā ar zīmola palīdzību ekosertificētos produktus var padarīt atpazīstamus un pieprasītus tūristu vidū.

Ar projekta sasniegumiem un rezultātiem iespējams iepazīties projekta publiskajā atskaitē. Projekta ieviešanas procedūra un rezultāti detalizētāk aprakstīti projekta noslēguma pētījumā „Lauku tūrisma ilgtspējīga attīstība Latvijā".

Lai arī projekts ir beidzies, vides kvalitātes zīme „Zaļais sertifikāts” turpina pastāvēt, un šobrīd „Lauku ceļotājs” ir uzsācis sadarbību ar Latvijas Vides Aģentūru, lai palīdzētu mūsu ekosertificētajām saimniecībām sasniegt arī Eiropas Savienības ekosertifikāta „Eko-Puķīte” līmeni.

Who's on-line

There are 2 unlogged users and 0 registered users online.


Login