Page Loading... please wait!


This message not going away?
Ensure Javascript is on and click the box
Home :: Search :: FAQ :: Downloads   

User Menu


 

Preferred language:

EnglishLatviesu

Projekta aktivit?tes
Uz "Zaļā sertifikāta" projekta pieredzes bāzes "Lauku ceļotājs" ir izstrādājis un piedalās arī vairākos jaunos projektos. Viens no tiem ir "TourBench" – Eiropas iniciatīva vides ietekmes un izmaksu kontrolei un salīdzināšanai tūristu naktsmītnēs, ko atbalsta EK Life vides programma un Latvijas Vides aizsardzības fonds. Šo projektu asociācija veic sadarbībā ar 10 citām Eiropas organizācijām, kas nodarbojas ar ekosertifikāciju.

"TourBench" ir praktiska un viegli lietojama interneta sistēma, kas ļauj novērtēt tūristu naktsmītnes atbilstoši dažādiem vides parametriem. Ievadot interneta mājas lapā www.tourbench.info datus par ūdens, enerģijas un sadzīves ķimikāliju patēriņu un izmaksām, kā arī par atkritumu daudzumu un to izvešanas izmaksām kādā konkrētā tūristu mītnē, iespējams saņemt novērtējumu par šī uzņēmuma ietekmi uz vidi. Tāpat sistēmas ietvaros iespējams salīdzināt vienas naktsmītnes radīto ietekmi uz vidi un patērēto resursu izmaksas ar citām līdzīgām naktsmītnēm visā Eiropā. Sistēmas lietošana ir bez maksas.

Šī iespēja salīdzināt vienas naktsmītnes rādītājus ar citām līdzīgām Eiropas naktsmītnēm palīdz labāk izprast uzņēmuma vides priekšrocības un trūkumus. Citiem vārdiem sakot, tā parāda uzņēmējam tās vides jomas, kurās nepieciešams ieguldīt, lai nākotnē samazinātu resursu patēriņu un izmaksas. "TourBench" parāda arī to, kuri vides aspekti uzņēmumam vēl jāuzlabo, lai pretendētu uz nacionālo vides kvalitātes zīmi (Latvijā tas ir "Zaļais sertifikāts"), ES ekosertifikātu "Eko-Puķīte" vai Eiropas Vides pārvaldības un audita sistēmu "EMAS".

Who's on-line

There are 2 unlogged users and 0 registered users online.


Login