Page Loading... please wait!


This message not going away?
Ensure Javascript is on and click the box
Home :: Search :: FAQ :: Downloads   

User Menu


 

Preferred language:

EnglishLatviesu

Projekta aktivit?tes
"Lauku ceļotājs” sadarbībā ar Zemkopības ministriju ES Life programmas projekta „TourBench” ietvaros 2005. gada pavasarī veica Latvijas lauku tūrisma uzņēmēju aptauju par sadarbību ar citiem lauku uzņēmējiem un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, kā arī bakstoties uz šīs aptaujas rezultātiem un TourBench sistēmu noteica iespējamo dabas resursu ietaupījumu lauku tūrisma saimniecībās Latvijā.
Ar abu dokumentu kopsavilkumiem varat iepazīties šeit:

Lauku tūrisma saimniecību ieguldījums vietējā ražojuma produktu noieta veicināšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā Latvijā

Iespējamais dabas resursu ietaupījums lauku tūrisma saimniecībās

Sīkāka informācija par TourBench projektu internetā www.tourbench.info.

Who's on-line

There are 2 unlogged users and 0 registered users online.


Login