Page Loading... please wait!


This message not going away?
Ensure Javascript is on and click the box
Home :: Search :: FAQ :: Downloads   

User Menu


 

Preferred language:

EnglishLatviesu

Projekta aktivit?tes

Ar Vides ministra Raimonda Vējoņa rīkojumu izveidota Latvijas tūrisma mītņu nacionālā eko-sertifikāta „Zaļais sertifikāts” novērtējuma komisija.Komisija tiek veidota, lai veicinātu videi draudzīga tūrisma attīstību, kā arī starpsektoru sadarbību vides aizsardzības un tūrisma attīstībā.


Katru gadu komisija izvirzīs kandidātus „Zaļā sertifikāta” saņemšanai, izvērtēs Latvijas tūrisma mītņu atbilstību „Zaļā sertifikāta” piešķiršanas kritērijiem un attiecīgi piešķirs „Zaļo sertifikātu”.Komisijas sastāvā iekļauti pārstāvji no valsts pārvaldes iestādēm un nevalstiskajām organizācijām. Komisijas rīkojumu skatieties šeit.„Zaļais sertifikāts” ir vides kvalitātes zīme tūrisma mītnēm, kurās tiek saudzēta vide un ainava, racionāli izmantoti ūdens un enerģijas resursi, organizēta videi draudzīga atkritumu savākšana un apsaimniekošana, tūristiem piedāvātas videi draudzīgas aktivitātes, veselīga vietējā ražojuma pārtika un pilnvērtīga informācija par vietējiem dabas, kultūras un vēstures objektiem. Līdz šim „Zaļo sertifikātu” saņēmušas 66 lauku tūrisma saimniecības.

Pirmā jaunizveidotās komisijas sēde paredzēta 2006. gada 14. septembrī.

Who's on-line

There are 2 unlogged users and 0 registered users online.


Login