Page Loading... please wait!


This message not going away?
Ensure Javascript is on and click the box
Home :: Search :: FAQ :: Downloads   

User Menu


 

Preferred language:

EnglishLatviesu

Projekta aktivit?tes
VAF     VAF atbalstīta projekta ietvaros apstiprināti atjaunotie "Zaļā Sertifikāta", Latvijas nacionālā ekomarķējuma lauku tūrisma mītnēm, kritēriji.

2006. gadā ar Vides Aizsardzības fonda finansiālu atbalstu tika realizēts projekts, kā rezultātā apstiprinātas prasības jeb kritēriji lauku tūrisma mītnēm Latvijas nacionālā ekomarķējuma lauku tūrismā "Zaļais sertifikāts" piešķiršanai.

Prasības atjaunotas, ņemot vērā Latvijas specifiskos apstākļus un uzkrāto pieredzi lauku tūrisma mītņu sertifikācijā, ieviešot 2002. gadā izstrādātās "Zaļā sertifikāta" nolikuma prasības, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par pārskatīto Kopienas ekomarķējuma piešķiršanas programmu produktu grupai "Tūristu mītņu pakalpojumi" un Komisijas lēmumu, ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai tūristu mītņu pakalpojumiem. Nacionālo ekomarķējumu "Zaļais sertifikāts" var piešķirt produktam ar īpašībām, kuru dēļ tas var būtiski uzlabot galvenos vides aspektus un veicināt ilgtspējīgu sabiedrības attīstību kopumā. ZS nolikums apstiprināts novērtējuma komisijas sēdē.

Projektā izstrādāts arī skaidrojums ZS kritēriju novērtējuma metodikai un kritēriju izpildes ierosinājumiem, par pamatu ņemot "Eiropas Puķes" ekosertifikāta kritēriju skaidrojumus, kas izstrādāti Leonardo da Vinci projekta "Train to Ecolabel" ietvaros, sadarbojoties dažādu valstu ekspertiem. Līdz ar to tiek tuvināta vienota ekosertifikācijas kritēriju izpratne, ļaujot tiem tūrisma uzņēmējiem, kas vēl nav gatavi izpildīt "Eiropas Puķes" prasības, vispirms iegūt "Zaļo Sertifikātu". To piešķir ar Vides ministra rīkojumu izveidota Latvijas tūrisma mītņu novērtējuma komisija (komisijas nolikumu skatīt šeit).

Who's on-line

There are 3 unlogged users and 0 registered users online.


Login