Page Loading... please wait!


This message not going away?
Ensure Javascript is on and click the box
Home :: Search :: FAQ :: Downloads   

User Menu


 

Preferred language:

EnglishLatviesu

Lai Zaļo sertifikātu padarītu nacionālāku un tuvāku lauku idejai, komisija nolēma precizēt un papildināt Latvijas lauku tūrisma mītņu nacionālā ekomarķējuma Zaļais sertifikāts atbilstības kritērijus.Turpmāk, lai tūrisma mītne saņemtu ZS, jābūt izpildītiem visiem obligātajiem kritērijiem un izvēles un ideālo kritēriju jomā saņemtam minimālajam punktu skaitam - 19 punkti (bija 14). Papildus jau esošajiem kritērijiem, turpmāk arī tiks vērtēts kā sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem un amatniekiem tiek saglabātas kultūrvēsturiskās vērtības (t.sk. tradicionālie un reģionālie ēdieni, receptes), tautas tradīcijas un paražu mantojums. ZS kritērijus, to skaidrojumu un piešķiršanas kārtību skatieties www.eko.celotajs.lv  sadaļā „Zaļā sertifikāta” dokumenti.Ja vēlaties pieteikties Zaļā sertifikāta saņemšanai vai pagarināt Jūsu saimniecības Zaļā sertifikāta termiņu, sūtiet pieteikuma formu Latvijas Lauku tūrisma asociācijai "Lauku ceļotājs" uz e-pastu: lauku@celotajs.lv (tālr. 67617600) vai komisijas sekretariātam Vides ministrijā (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, e-pasts: dagnija.daudzvarde@vidm.gov.lv.)

Who's on-line

There are 3 unlogged users and 0 registered users online.


Login