Page Loading... please wait!


This message not going away?
Ensure Javascript is on and click the box
Home :: Search :: FAQ :: Downloads   

User Menu


 

Preferred language:

EnglishLatviesu

Š.g. 29.septembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) notika Latvijas tūrisma mītņu nacionālā ekosertifikāta „Zaļais sertifikāts” novērtējuma komisijas sēde, kuru vadīja ministrs Raimonds Vējonis. Sēdē tika izskatīta 11 pretendentu atbilstība „Zaļā sertifikāta” (ZS) kritērijiem.
Turpmākajiem trim gadiem ZS tika pagarināts brīvdienu mājām „Pakrasti”, „Zariņi”, „Azarkrosti”, viesu mājām „Zaļā sala”, „Akmeņi”, „Eglaine”, „Pie Pūces”, „Laikas” un lauku mājai „Upenīte”. No jauna nacionālo ekosertifikātu saņēma viesu māja „Ezera māja” Liepājā un lauku māja „Ceļinieki” Viesītes novadā.
„Zaļo sertifikātu” VARAM ministrs un Latvijas tūrisma mītņu nacionālā ekosertifikāta „Zaļais sertifikāts” novērtējuma komisijas priekšsēdētājs, mītnēm plāno pasniegt pats personīgi, apmeklējot tūrisma mītnes un iepazīstoties ar saimniekiem.

Vienlaikus komisija nolēma ieviest izmaiņas ZS atbilstības kritērijos, nosakot, ka Vides plāna un rīcības programmas sagatavošana, kas nodrošina vides politikas īstenošanu mītnēm turpmākajiem 3 gadiem ir izvēles kritērijs, nevis obligātais, kā tas bija līdz šim.

„Zaļais sertifikāts” ir vides kvalitātes zīme tūrisma mītnēm, kurās tiek saudzēta vide un ainava, racionāli izmantoti ūdens un enerģijas resursi, organizēta videi draudzīga atkritumu savākšana un apsaimniekošana. Vairāk informācijas par „Zaļo sertifikātu” var atrast http://www.eko.celotajs.lv/ Lauku tūrisma saimniecību apsekošana notiek īstenojot Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu „"Zaļā sertifikāta" pretendentu pārbaude”.

Who's on-line

There are 3 unlogged users and 0 registered users online.


Login